ubytování

JSME MALÉ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PENZIONOVÉHO TYPU, PŘEDEVŠÍM PRO HOSTY HLEDAJÍCÍ KLID. 

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE S VLASTNÍMI KOUPELNAMI 1,2,3 JSOU UMÍSTĚNY V PŘÍZEMÍ KAMENNÉHO DOMU A ZARUČUJÍ ÚKRYT PŘED LETNÍMI VEDRY. TATO ČÁST MÁ SPOLEČNOU CHODBU S ODPOČINKOVÝM ZÁZEMÍM A  MALOU KUCHYŃKU S LEDNIČKOU A PROTO SE NABÍZÍ MOŽNOST PRONAJMUTÍ CELÉ ČÁSTI PRO SPŘÁTELENOU SKUPINU ( 6 pevných lůžek + 2 rozkládací pohovky + dětská postýlka ).

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ JE UMÍSTĚN V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ V ZADNÍ ČÁSTI OBJEKTU. MÁ VLASTNÍ KOUPELNU, VLASTNÍ KUCHYŇSKÝ KOUT A ZAHRADNÍ POSEZENÍ.

ZBYLÝ BAZÉN PO ZRUŠENÉM WELLNESS, ZAHRADU A GRIL VYUŽÍVAJÍ VŠICHNI HOSTÉ  

POKOJE V KAMENNÉM DOMĚ MAJÍ SVÉ SPECIFIKUM A JSOU CHLADNĚJŠÍ OD PODLAHY. I PŘES VYTÁPĚNÍ EL. PŘÍMOTOPY SE MŮŽE ZDÁT CHOULOSTIVÝM OSOBÁM OD PODLAHY CHLADNĚJI A JE ZAPOTŘEBÍ SE PŘIOBLÉCI. UBYTOVÁNÍ JE PROTO NEVHODNÉ PRO MALÉ DĚTI A OSOBY ZVYKLÉ NA SUCHÝ VZDUCH A HORKO​​​​​​, KTEŘÍ NEVÍ CO JSOU PONOŽKY A SVETR.


JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ, ABY JSTE SE U NÁS CÍTILI DOBŘE, A PROTO MÁME NABÍDKU JINÝCH ZÁŽITKŮ NEŽ SLEDOVÁNÍ NEKONEČNÝCH SERIÁLŮ V TELEVIZI: PŘÍJEMNÉ OSVĚŽENÍ V BAZÉNU, ODPLAVENÍ STRESU V SAUNĚ, POSLOUCHÁNÍ ŽABÍCH KONCERTŮ  V LŮNĚ HOUPACÍ POSTELE,  PROCHÁZKY ZA DOPROVODU SVĚTLUŠEK,  POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY PŘI POPÍJENÍ VÍNA, DOPŘÁNÍ CHUŤOVÝM POHÁRKŮM POCHOUTKOU Z GRILU........


NABÍZÍME UBYTOVÁNÍ S DOMÁCÍ ATMOSFÉROU V RUSTIKÁLNÍM STYLU NA VENKOVĚ. NESNAŽÍME SE KOPÍROVAT UMĚLE VYTVOŘENÉ VELKOKAPACITNÍ DOTOVANÉ REZIDENCE K RYCHLÉMU ZBOHATNUTÍ. VE "ZDRAVÉ" VESNICI JSOU LIDÉ SOUČÁSTÍ PŘÍRODY A NE NAOPAK.

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

  Rezervace je platná podpisem smlouvy o ubytování a uhrazením zálohy na ubytování. Ubytovací služby mám jako hlavní podnikatelskou činnost s povinností platit daně a hradit sociální a zdravotní pojištění a nepobírám dotace na rozvoj vesnice. Pro udržitelnost podnikání si vyhrazuji právo na dodržování smluvního ujednání včetně stornopoplatků! Nedostavení se na pobyt bude doúčtováno dle dohody a je vhodné zvážit uzavření Cestovního pojištění, zvláště z karanténních důvodů.  V našem ubytovacím zařízení nedochází k diskriminaci kvůli barvě pleti, pohlaví, národnosti, věku, náboženství, zdravotnímu stavu, výši příjmů nebo údajů v očkovacím průkazu.

​​​​​​​

Malá společná kuchyňka neslouží k nadměrnému vyvařování a zásoby potravin pro africkou vesnici je nutno ponechat ve svém pokoji, aby nedošlo k utlačování ostatních hostů. Z tohoto důvodu je zakázáno ponechávat jakékoliv věci ve společné hale, včetně psů. Frustrovaní pejsci v cizím prostředí ze zoufalství ničí nábytek, proto berte na vědomí, že pes nebude ponechán bez dozoru, natož zavřený v pokoji po dobu Vašeho výletu.

Uklízejte si po dětech v hracím domečku.

Ve vnitřních prostorách je zakázáno kouřit, užívat drogy, nadměrně pít alkohol.

V objektu je zakázáno manipulovat nábytken a devastovat zahradu.

Sklo a porcelán vystavené ve vitrýnách pokojů jsou dekorace a neslouží k užívání ani jako suvenýr domů.

Třiďte odpad, neděláte to pro mne, obec, ale pro přírodu a své potomky.

Do záchodu patří jen toaletní papír k tomu určený a to, co z každého vyjde, nic víc! Upozorňuji hosty, kteří si pěstují špatnou náladu a vyhledávají možnosti ke kritice, že neodpovídám za špatné počasí, mrzutost vašich dětí a přehnané nároky.

Nástup na ubytování je od 15:00 hodin, uvolnění v den odjezdu do 10:00h.

Ubytování je včetně spotřeby vody, el. energie, lůžkovin, ručníků, toal. papíru, mýdla na ruce a závěrečného úklidu. Úklid společných prostor je prováděn v sobotu a ve středu.

DÉLKA POBYTU: LETNÍ PRÁZDNINY: pevně stanovená délka pobytu: 7 nocí / SO - SO, 4 noci / SO - STŘ, 3 noci / STŘ - SO, jiné dny pouze týden před volným termínem                                                                                                                                                                                                                MIMOSEZÓNU: 2 noci / PÁ - NE , 1 noc / kdykoliv, kromě pevně daných termínů ve svátky...                                             STORNOPOPLATKY:10% ceny pobytu při zrušení rezervace 60-31 dnů před zahájením pobytu                                                                                                               50% ceny pobytu při zrušení rezervace 30-14 dní před zahájením pobytu                                                                                                                 80% ceny pobytu při zrušení rezervace 13 a méně před zahájením pobytu.                                                                                                               100% ceny pobytu při zrušení rezervace 2 dny a méně před zahájením pobytu

Stornopoplatky se neplatí, pokud za sebe objednatel zajistí náhradu nebo bude objednaný termín obsazen. V tomto případě bude záloha vrácena na účet objednatele. Změna termínu je bezplatná do 61 dnů před termínem ubytování, v kratším termínu je změna považována jako odstoupení od smlouvy ze strany objednatele a objednatel je povinnen hradit stornopoplatky.

Objednatel prohlašuje, že byl seznámen s důvody výše stornopoplatků odpovídající charakteru podnikání podnikající fyzické osoby, nákladům na provoz a investicím do ubytovacího zařízení, plánovaného rozvoje podnikající fyzické osoby a s tímto smlouvu uzavírá při vědomí si výše a důvodů pro uplatnění stornopoplatků. Objednatel dále prohlašuje, že měl možnost porovnat i jiné nabídky ubytování v místě a jejich podmínky, a že byl dopředu plně seznámen s předmětem ubytování.

Ubytovaný/objednatel bere na vědomí právo ubytovatele stornopoplatek vyúčtovat/fakturovat fakturou zaslanou na e-mailovou adresu objednate služby. Pro případ soudního sporu o zaplacení těchto poplatků či jiných závazků plynoucích ze smlouvy o ubytování sjednávají účastníci ubytovací smlouvy místní příslušnost Okresního soudu v Českých Budějovicích.

Předčasné ukončení pobytu nepodléhá nároku na vrácení neprobydlených peněz. Máte právo pobyt reklamovat.

Neobsazené termíny jsou měsíc před datem pobytu prodávány i s pomocí spol. Booking. Pokud bude rezervace Booking rychlejší, bude Vám případná zaplacená záloha na ubytování vrácena neprodleně zpět na účet a Smlouva o ubytování se stane neplatnou.

Zjistí-li objednatel během pobytu závažnou závadu, bez ohledu zda ji způsobil, neprodleně upozorní ubytovatele, který má povinnost ihned tuto závadu odstranit, případně poskytnout přiměřenou slevu z pobytu, pokud vzniknou objednateli zhoršené podmínky, které sám nezavinil. 

Bazén i wellness slouží k relaxaci, ne nekontrolovanému řádění dětí soutěžících v tom, kdo vycáká nejvíce vody. Mokrá dlažba u bazénu je potom velmi kluzká! Vyhrazuji si právo neprovozovat wellness nebo bazénu z důvodu vysokých nákladů na vytápění při malé poptávce, nebo závady na nákladné technologii, na jejíž opravu bych musela dlouhodobě šetřit .

Obecní rada, které jsme spádovou obcí navýšila Ubytovací poplatek počínaje rokem 2022 na 50,-Kč. Osoby osvobozené od poplatku zjistíte na www.obeczar.cz, tel.: 724 169 198 nebo Zákon č.565/1990 Sb.

 Připomínky ohledně vylepšování nám již nnenabízejte, každý má zcela odlišné požadavky a wellness má vybráno do roku 2027.

Objednatel se vyvaruje činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid, který trvá od 22:00 do 06:00

Objednatel je řádně poučen o způsobu užívání a je plně odpovědný po celou dobu trvání pobytu za zdraví a bezpečnost vlastní a skupiny osob dané Smlouvou o ubytování, za své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilů, jízdních kol.., za škody vzniklé jeho zaviněním nebo nedbalostí, včetně všech účastníků pobytu.

Host bere na vědomí, že  se za služby u nás platí jako v ostatních penzionech.

Naše ubytovací zařízení je za velmi slušnou cenu a slevy nenabízíme, pouze výhody za včasnou rezervaci nebo delší pobyt.

Nepotvrdí-li objednatel Smlouvu o ubytování do 3 dnů od data vystavení a neuhradí-li zálohu na ubytování v požadovaném termínu, považují obě strany smlouvu za neuzavřenou.

Veškeré změny Smlouvy o ubytování, jakož i nároky objednatele plynoucí ze zákonné úpravy §2326-2331 o.z. je vůči ubytovateli možné uplatnit jen písemnou formou. Prokazatelným dokladem o právním jednání vůči ubytovateli ze strany objednatele je buď dopis či písemný zápis mezi účastníky stvrzený podpisem obou smluvních stran.

Každému přeji jen ty nejlepší zážitky při poznávání našeho krásného regionu a věřím, že Vám naše ubytování poskytne příjemné zázemí.