PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Aby Váš pobyt nebyl ničím rušen, aby Váš pobyt nerušil ostatní zůčastněné, si vymezuji dodržování alespoň základních pravidel:

Ubytovací služby provozuji jako hlavní podnikatelskou činnost s povinností platit daně a hradit pojištění. Nepobírám dotace na rozvoj vesnice a veškerá revitalizace je financovaná z vlastních zdojů, které jsou přímo úměrné míře obsazenosti. Nejsme ubytování na horách s celoroční návštěvností, máme možnost si vydělat jen v krátkém časovém úseku. Myslíme též na Vaši pověst: neboť jako my neseme veřejnou vizitku v podobě recenzí, tak i hosté plní žebříčky vynalézavostí mnohdy ale neprávem, mohou se domnívat, že co není zakázáno, je dovoleno. Tento typ hostů nás naštěstí nikdy nevyhledával. Aby Vás nic nesvádělo k nečestnému jednání a pro udržitelnost podnikání si vyhrazuji právo na dodržování smluvního ujednání včetně stornopoplatků!

Nedostavení se na pobyt bude doúčtováno dle dohody zasláním faktury na adresu objednatele služby (nebo zbytek neobsazených nocí pokud by došlo k opětovnému obsazení) a je vhodné zvážit uzavření Cestovního pojistění. 

Předčasné ukončení pobytu nepodléhá nároku na vrácení neprobydlených peněz. Máte právo pobyt reklamovat.

Objednatel se vyvaruje činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům.

V našem ubytovacím zařízení nedochází k diskriminaci kvůli barvě pleti, pohlaví, národnosti, věku, náboženství, zdravotnímu stavu, výši příjmů nebo údajů v očkovacím průkazu.

Dvoulůžkové pokoje skýtají dostatečný prostor pro 2 osoby, pokud z důvodu ušetření napěchujete celou rodinu i se psem do jednoho pokoje, nenesu odpovědnost za stísněné podmínky a ponorkovou nemoc.

Malá společná kuchyňka pro 3 dvoulůžkové pokoje neslouží k nadměrnému vyvařování a zásoby potravin pro africkou vesnici. Větší zásoby i jakékoliv jiné věci se neponechávají ve společné chodbě, ale ve svém pokoji, aby nedošlo k utlačování ostatních hostů pokud se nejedná o pronájem všech 3. pokojů jedné skupině hostů.

Je zakázáno nechávat psy bez dozoru. Frustrovaní pejsci v cizím prostředí ze zoufalství ničí nábytek, proto berte na vědomí, že pes nebude ponechán bez dozoru, natož zavřený v pokoji po dobu Vašeho výletu, ani pokud se jedná o pronájem celku!

Ve vnitřních prostorách je zakázáno kouřit, užívat drogy, nadměrně pít alkohol.

V objektu je zakázáno manipulovat nábytken a devastovat zahradu.

Sklo a porcelán vystavené ve vitrýnách pokojů jsou dekorace a neslouží k užívání ani jako suvenýr domů.

Třiďte odpad, neděláte to pro mne, obec, ale pro přírodu a své potomky.

Jistě víte, co nepatří do záchodu, jen připomenu, že údržbář čistí stejnýma rukama odpady, jako kuchařka vaří (možnost exkurze do žumpy po předchozí dohodě).

Upozorňuji hosty, kteří si pěstují špatnou náladu a vyhledávají možnosti ke kritice, že neodpovídám za špatné počasí, mrzutost vašich dětí ani přehnané nároky.

Cena pobytu je včetně spotřeby vody, el. energie, lůžkovin, ručníků, toal. papíru, mýdla na ruce a závěrečného úklidu. Úklid společných prostor je prováděn v sobotu.

DÉLKA POBYTU:

LETNÍ PRÁZDNINY: přednostně pevně stanovená délka pobytu 7 nocí / SO - SO. Zkrácená doba pobytu jedříve 14 dní před pobytem s příplatkem 200,-Kč.

MIMOSEZÓNA: pevně dané termíny jako víkend, Velikonoce, víkend prodloužený o svátek, jinak dle dohody

Host bere na vědomí, že se za služby u nás platí jako v ostatních penzionech.

Nástup na ubytování je od 15:00 hodin, uvolnění v den odjezdu do 10:00h.

STORNOPOPLATKY:

10% ceny pobytu při zrušení rezervace 60-31 dnů před zahájením pobytu

50% ceny pobytu při zrušení rezervace 30-14 dní před zahájením pobytu

80% ceny pobytu při zrušení rezervace 13 a méně před zahájením pobytu.

Stornopoplatky se neplatí, pokud za sebe objednatel zajistí náhradu nebo bude objednaný termín obsazen. V tomto případě bude záloha vrácena na účet objednatele. Změna termínu je bezplatná do 61 dnů před termínem ubytování, v kratším termínu je změna považována jako odstoupení od smlouvy ze strany objednatele a objednatel je povinnen hradit stornopoplatky. 

Neobsazené termíny mohou být 14 dní před datumem pobytu prodávány i s pomocí společností Booking. Pokud bude rezervace Booking rychlejší (rezervace na klik) bude Vám případná zaplacená záloha na ubytování vrácena neprodleně zpět na účet a smlouva o ubytování se stane neplatnou.

Zjistí-li objednatel během pobytu závažnou závadu, bez ohledu zda ji způsobil, neprodleně upozorní ubytovatele, který má povinnost ihned tuto závadu odstranit, případně poskytnout přiměřenou slevu z pobytu, pokud vzniknou objednateli zhoršené podmínky, které sám nezavinil.

Obecní rada, které jsme spádovou obcí navýšila Ubytovací poplatek počínaje rokem 2022 na 50,-Kč osobám od 18. let věku. Osoby osvobozené od poplatku zjistíte na www.obeczar.cz, tel.: 724 169 198 nebo Zákon č.565/1990 Sb. důvody navýšení rovněž na zmíněném tel. čísle

Při nízké obsazenosti si vyhrazuji právo neprovozovat další služby, kromě ubytování.

Připomínky ohledně vylepšování nám již nenabízejte, každý má zcela odlišné požadavky a co jeden považuje za nezbytné je pro jiného nesnesitelné.

Naše ubytovací zařízení je za velmi slušnou cenu a slevy nenabízíme, pouze výhody za včasnou rezervaci nebo delší pobyt.

Nepotvrdí-li objednatel Smlouvu o ubytování do 3 dnů od data vystavení a neuhradí-li zálohu v požadovaném termínu, považují obě strany smlouvu za neuzavřenou.

Objednatel je řádně poučen o způsobu užívání a je plně odpovědný po celou dobu trvání pobytu za zdraví a bezpečnost vlastní a skupiny osob dané Smlouvou o ubytování, za své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilů, jízdních kol.., za škody vzniklé jeho zaviněním nebo nedbalostí, včetně všech ůčastníků pobytu.

Každému přeji jen ty nejlepší zážitky při poznávání našeho krásného regionu a věřím, že Vám naše ubytovací zařízení poskytne příjemné zázemí.